Zákaz návštev

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 platí
od 27.7.2020 ZÁKAZ NÁVŠTEV v zariadení BONAVITA DSS, n, o. a to až do odvolania. O
zrušení tohto opatrenia Vás budeme informovať.

PhDr. Nikoleta Machalková
zást. riaditeľa