Bonavita DSS

Srdečne Vás vítame vo Vašom novom domove! Sme si vedomí, aké ťažké je rozhodnúť sa pre zmenu svojho domova!

Naším cieľom je vytvorenie domova, ktorý spĺňa všetky požiadavky našich obyvateľov s prihliadnutím na ľudské hodnoty, šťastný život a rovnocenné zaobchádzanie s nimi s úctou k ich veku. Chceme pre Vás vytvoriť domov pre trvalé ošetrovanie a opatrovanie za účelom dosiahnutia najvyššej úrovne kvality života našich obyvateľov na sklonku života. Toto poslanie sa dá dosiahnuť iba humánnym postojom všetkých pracovníkov domova. Ten sa prejavuje nielen v ich každodennej práci, ale aj v ich životnom postoji.

Stratégiou našej organizácie je každodenným úsilím dosiahnuť a udržiavať vysokú úroveň starostlivosti a plná spokojnosť našich klientov je pre nás výzvou k ďalšiemu skvalitňovaniu života v ľudsky orientovanom domove.

Po oboznámení sa s našou ponukou služieb Vám chceme uľahčiť Vaše rozhodovanie a v mene všetkých pracovníkov domova sa zaväzujeme, že urobíme všetko pre dosiahnutie spokojnosti Vás i Vašich blízkych. Pozorne si prečítajte našu ponuku, na akékoľvek otázky Vám radi odpovieme. Každého záujemcu radi privítame!