Kontakt

Zariadenie pre seniorov ( domov dôchodcov )

BONAVITA DSS,n.o.

Hlavná 83

935 62 Pohronský Ruskov

Slovenská republika

 

e-mail: bonavitadss@gmail.com

tel.: +421908 064 241

 

riaditeľ:

MUDr. Peter Palášti

tel.: +421905 921 700

 

zástupca riaditeľa, sociálny pracovník:

PhDr. Nikoleta Machalková

tel.: +421908 064 241